Viet Duc Marble
Yên Thắng Ward, Lục Yên District,
Yên Bái Province, Việt Nam

Phone
+84 903 952 501

Nguyễn Xuân Hùng
Executive Vice President

+84 913 541 861
xuan.hung@vietduc-marble.com

Ha Noi (VN)

Đinh Hòa Bình
Sales Manager

+84 903 952 501
hoa.binh@vietduc-marble.com

Ho Chi Minh City (VN)

Ravi Chandak
Sales Manager 

+84 948 973 901
ravi.chandak@vietduc-marble.com

Yen Bai (VN)

Timmy Nguyễn
Sales Representative - Czechia

+420 777 782 899
timmy@vietduc-marble.com

Prague (CZE)