Việt Đức Marble
xã Yên Thắng, huyện Lục Yên,
tỉnh Yên Bái, Việt Nam

Điện thoại
+84 903 952 501

Nguyễn Xuân Hùng
Phó Tổng Giám Đốc

+84 913541861
xuan.hung@vietduc-marble.com

Ha Noi (VN)

Đinh Hòa Bình
Quản Lý Kinh Doanh

+84 903 952 501
hoa.binh@vietduc-marble.com

Ho Chi Minh City (VN)

Ravi Chandak
Quản Lý Kinh Doanh

+84 948 973 901
ravi.chandak@vietduc-marble.com

Yên Bái (VN)

Timmy Nguyễn
Quản Lý Kinh Doanh - Czechia

+420 777 782 899
timmy@vietduc-marble.com

Prague (CZE)