Rất vui thông báo sự hiện diện của công ty tại hộ chợ đá quốc tế tại Xiamen, Trung Quốc lần thứ 19.

Kính mời quý khách đến thăm gian hàng số A1214 của chúng tôi từ ngày 6/3 đến 9/3.